Правила використання сервісу з пошуку лікаря-ортодонта
1. Ці Правила регулюють порядок і умови використання користувачами сервісу з пошуку лікаря-ортодонта, під яким розуміється розроблений ТОВ «Медпортал» (далі — Компанія) сервіс, що належить йому, розміщений на сайті: http://info.103.ua/orthodont_ua (далі – Cервіс).

2. Цей Сервіс носить виключно і тільки інформаційний характер. За допомогою функціоналу даного Сервісу користувачеві згідно із заданими користувачем критеріями (зокрема, місцезнаходження організації охорони здоров'я, доступний час для відвідування і т.д.) надаються відомості про підключених до Сервісу організаціях охорони здоров'я та їх фахівцях, які відповідають указаним критеріям користувача. На основі отриманої інформації користувач самостійно звертається до обраної ним організації охорони здоров'я та її фахівцям за отриманням консультацій та / або інших послуг.

Сервіс працює в тестовому режимі з метою визначення його затребуваності, виявлення потреби у користувачів в наданні інформації в даному форматі і в пошуку відомостей згідно із заданими критеріями, поліпшення функціоналу Сервісу і його юзабілиті.

У зв'язку з цим, просимо користувачів повідомляти на електронну пошту: [email protected] про будь-які своїх зауваженнях або пропозиції, пов'язані з роботою Сервісу.

3. Використовуючи даний Сервіс, користувач розуміє і погоджується з тим, що Компанія не є організацією охорони здоров'я, не надає будь-які медичні послуги, не консультує з питань надання медичної допомоги, не бере участі в постановці діагнозів, виборі методів надання послуг, призначення плану лікування і т.д., а Сервіс носить виключно і тільки інформаційний характер. Організація охорони здоров'я та її фахівці самостійно надають користувачеві медичні послуги і в повному обсязі несуть відповідальність перед користувачем за ненадання або неналежне надання таких послуг.

4. Використання Сервісу є безкоштовним. Однак при подальшому зверненні користувача в організації охорони здоров'я, оплата їх послуг здійснюється користувачем організаціям охорони здоров'я самостійно відповідно до укладених договорів між користувачем і організацією охорони здоров'я на надання медичних послуг. Компанія не приймає будь-які платежі для здійснення оплати користувачем послуг організацій охорони здоров'я.

5. Компанія, надаючи функціональні можливості щодо забезпечення інформаційної взаємодії між користувачем і організаціями охорони здоров'я, не є їх представником, в зв'язку з чим не гарантує отримання користувачем консультацій і / або інших послуг, а також не відповідає за якість таких послуг. Відповідальність за це несуть безпосередньо організації охорони здоров'я, підключені до Сервісу. Компанія не відповідає за збитки користувача в зв'язку з його зверненням в організації охорони здоров'я та їх фахівцям, наданням організаціями охорони здоров'я медичних послуг.

6. Компанія не несе відповідальності за правильність введення даних користувачем при використанні Сервісу. Користувач самостійно несе ризики вказівки недостовірної, неповної і неактуальної інформації.

7. Компанія не несе відповідальності за відповідність функціональних можливостей Сервісу суб'єктивним очікуванням користувача, за зміст, коректність і / або актуальність інформації, наданої третіми особами (в тому числі організаціями охорони здоров'я) і доступною на сервісі.

8. Користувач погоджується з тим, що Сервіс надається на умовах «as is» ( «як є») і без будь-яких гарантій і зобов'язань з боку Компанії в разі неможливості надання доступу до Сервісу або перебоїв у наданні доступу до Сервісу, за що компанія повністю звільняється від відповідальності. Компанія самостійно в будь-який момент, без будь-яких попередніх повідомлень користувачів має право призупинити або припинити роботу Сервісу на свій розсуд.

9. Інформація про медичні послуги, методи надання медичної допомоги та способи лікування, зазначена в межах Сервісу, носить довідковий характер. Компанія не гарантує її достовірність і відповідність сучасним науковим досягненням. Компанія рекомендує звертатися за кваліфікованою медичною допомогою безпосередньо до лікарів необхідної спеціалізації, в тому числі за допомогою використання Сервісу.

10. Користувач, який використовує Сервіс, дає Компанії згоду на збір, зберігання, знеособлення, використання, іншу обробку, а також на передачу організаціям охорони здоров'я наступних персональних даних:

10.1. персональні дані, зазначені в заявці і / або ті, що були надані користувачем Компанії:

- прізвище, ім'я,
- адреса електронної пошти (e-mail),
- номер контактного телефону,

10.2. дані, які автоматично передаються пристроєм користувача, за допомогою якого використовується Сервіс, в тому числі технічні характеристики пристрою: IP-адреса, інформація, збережена в файлах «cookies», які були відправлені на пристрої, інформація про браузер, дата і час доступу до Сервісу і інша подібна інформація, дані про місцезнаходження в разі, якщо користувач повідомив свої координати.

11. Компанія використовує надані вами персональні дані в цілях:

- подальшої комунікації з користувачем за заявкою користувача, подальшої комунікації з третіми особами — закладами охорони здоров'я за заявкою користувача;

- виконання зобов'язань в рамках використання користувачем Сервісу;

- консультування з питань використання Сервісу;

- написання користувачеві повідомлень інформаційного та рекламного характеру;

- оцінки та аналізу роботи Сервісу, поліпшення якості Сервісу;

- проведення маркетингових досліджень, в тому числі із залученням третіх осіб в якості підрядника (виконавця, консультанта).

12. До моменту використання даного Сервісу, Користувач зобов'язується ознайомитися з цими Правилами. Користувач погоджується з цими Правилами шляхом введення його імені, номера телефону, а при необхідності — адреси електронної пошти (e-mail) в спеціальне поле Сервісу з пропозицією відправити запит або здійснити інші дії, передбачені функціоналом Сервісу, і подальшого натискання кнопки «Залишити запит» або інших кнопок.

13. Компанія має право в будь-який час без повідомлення користувача вносити зміни і доповнення до чинних Правил. Чинна редакція Правил розміщується за адресою: http://info.103.ua/rules_ua.